ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

Leave a reply