ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ

Leave a reply