ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΦΛΑΔΙΑΖΙΝΗ (10x20cm)

ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΦΛΑΔΙΑΖΙΝΗ

Leave a reply