ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για ένα έτος ”

ΒΛ9Ε469ΗΖΞ-ΑΝ7-signed

Leave a reply