ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

Leave a reply