ΕΠΙΣΚΕΨΗ Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ κας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ κας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Leave a reply