ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ EΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ AΠΟΒΛΗΤΩΝ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΑΑΜ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Leave a reply