ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 10 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

ΑΔΑ , ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡ

Leave a reply