ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 20PROC007449972

Leave a reply