ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝΟΣ MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝΟΣ MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Leave a reply