ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν.-.Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Leave a reply